Eva Jurković

Diplomirala sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

O meni

Eva Jurković diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno polazi supervizijski stupanj edukacije iz kognitivno-bihevioralnih psihoterapija, a u svom radu posebno je usmjerena na takozvani treći val kognitivno-bihevioralnih terapija, tj. terapiju prihvaćanjem i posvećenošću (ACT), terapiju usmjerenu na suosjećanje (CFT) te redukciju stresa kroz korištenje mindfulness tehnika (MBSR).

Mjesto rada

Online

Biografija

Formalno obrazovanje:

Od 2017. - Polaznica edukacije za kognitivno-bihevioralnog terapeuta:

 • HUBIKOT – Hrvatsko udruženje bihevioralno kognitivnih terapeuta
 • Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju BiH
2013. - 2016. - Magistra psihologije, Diplomski studij, Filozofski fakultet Zagreb, Odsjek za psihologiju
2010. - 2013. - Sveučilišna prvostupnica psihologije, Preddiplomski studij, Filozofski fakultet Zagreb, Odsjek za psihologiju

Dodatna usavršavanja:

 • ACT – Acceptance and Commitment Therapy (Terapija prihvaćanjem i posvećenošću), KBT opcija
 • CFT – Compassion Focused Therapy (Terapija usmjerena suosjećanjem), KBT opcija
 • MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction (Redukcija stresa kroz povećanje svjesnosti), HUBIKOT
 • FACT – Focused Acceptance and Commitment Therapy
 • Sudjelovala na brojnim dodatnim usavršavanjima

Godine iskustva

Posljednjih 5 godina radim s klijentima različitih dobnih skupina i sa različitim tipovima problematike.

Obrazovanje

 • Savjetodavni terapeut

Specijalizacija/tematika problema

Tretman anksioznosti (panični poremećaj, socijalna fobija, tjeskoba) i depresivnosti, kontrola ljutnje, rad na sebi, razvoj asertivnosti, rješavanje problema, mentalna higijena, identifikacija vrijednosti i ciljeva, razvoj zdravih načina života i zdravih načina reagiranja na stres.

Ciljana populacija

 • Odrasli (20+ g.)

Vrsta terapije

 • Individualna

Psihoterapijski pravac

Kognitivno bihevioralna terapija, 3. val:
 • ACT – Acceptance and Commitment therapy (Terapija prihvaćanjem i posvećenošću)
 • CFT - Compassion Focused Therapy (Terapija usmjerena suosjećanjem)
 • MBSR - Mindfulness based stress reduction (Redukcija stresa kroz povećanje svjesnosti)

Licenca

Osnovna dopusnica za rad Psihološke komore

Cijena

 • 300,00 kn za opću populaciju
 • 250,00 kn za studente, nezaposlene i umirovljenike

Dostupnost

Ponedjeljkom:
 • 17:00 - 18:00
 • 18:00 - 19:00
 • 19:00 - 20:00

Oblik rada

 • Online

Jezik rada

 • Hrvatski
»