Razgovor.hr usluga

Zašto inicijalni razgovor?

Jedinstvena usluga koja uključuje razgovor klijenta i psihologa u svrhu identifikacije teškoća s kojima se klijent nosi te pronalaska odgovarajućeg oblika pomoći i prikladnog stručnjaka psihičkog zdravlja.

01 Inicijalni razgovor

Namijenjeno:

 • Svim osobama koje su spremne učiniti prvi korak na putu dobivanja odgovarajuće pomoći
 • Posebno osobama koje se po prvi puta obraćaju stručnjaku psihičkog zdravlja i potrebno im je ohrabrenje
 • Osobama koje nemaju dovoljno informacija o dostupnim vrstama terapija i terapijskim usmjerenjima stručnjaka

Usluga uključuje:

 • orijentacijski razgovor sa psihologinjom u svrhu identifikacije teškoća
 • utvrđivanje klijentovih potreba i preferencija
 • mogućnost ispunjavanja upitnika za utvrđivanje utjecaja teškoća na svakodnevno funkcioniranje
 • optimalno sparivanje klijenata i stručnjaka psihičkog zdravlja prema dobivenim informacijama
 • predstavljanje paketa i pojedinačnih usluga
 • odabir stručnjaka, termina i načina komunikacije
 • podrška i ohrabrenje za početak kontinuiranog rada na sebi

Usluga ne uključuje:

 • dijagnosticiranje smetnji, poremećaja ili bolesti
 • nije zamjena za savjetodavni/psihoterapijski susret
 • 1 susret
 • Cijena: 30.00
»