Mentalno zdravlje na radnom mjestu

Mentalno zdravlje na radnom mjestu

Mnogi čimbenici utječu na mentalno zdravlje pojedinca i vrlo se često s njima suočavamo baš u poslovnom okruženju. ​​​​​​​

Stres je postao nezaobilazan dio svakodnevice, dok je posebno prisutan na radnom mjestu, bez obzira na vrstu posla ili zanimanje. Razumljivo je da radna okolina, poslovni izazovi i sve ono s čime se susrećemo u profesionalnom životu utječe na mentalno zdravlje svake zaposlene osobe, bez obzira radimo li u uredu ili od kuće. Mentalno zdravlje na radnom mjestu i briga o zaposlenicima postale su jedne od temeljnih vrijednosti suvremenih poslovanja čiji razvoj doprinosi motiviranim i zadovoljnim zaposlenicima, što ujedno rezultira ispunjavanju poslovnih ciljeva cijele organizacije.

Kada se osjećamo dobro možemo se nositi sa svime što život ili posao stavljaju pred nas, no što kada nismo u redu? Kao što i naše fizičko zdravlje nije uvijek u najboljoj formi, tako i naše mentalno zdravlje prolazi kroz uspone i padove. Podizanje svijesti o mogućim mentalnim i zdravstvenim pitanjima na radnom mjestu, dio je poticanja uključive radne okoline u kojoj će se zaposlenici osjećati sigurno i predano poslu koji obavljaju.

Ulaganje u razvoj pozitivnog mentalnog zdravlja zaposlenika

Od velike je važnosti razumijeti kako mentalno zdravlje utječe na zaposlenike i njihovu efikasnost, dok poslodavci mogu doprinijeti boljoj brizi svojeg tima. Mentalno zdravlje na radnom mjestu ne uključuje samo poticanje fizičke dobrobiti, već bi ono trebalo trebalo uključivati i usredotočenost na emocionalno i psihičko stanje koje će kao finalni produkt imati zadovoljne i motivirane zaposlenike, kao i još bolje poslovne rezultate.

Izostanak pozitivnog mentalnog zdravlja utjecat će i na normalno funkcioniranje pojedinca – na način na koji osoba razmišlja, uči, komunicira, razvija se i součava se s problemima.

Negativni rizici za mentalno zdravlje često uključuju:

  • nedostatak komunikacije i upravljačkog iskustva
  • ograničeno sudjelovanje u donošenju odluka ili slaba kontrola nad nečijim radom
  • niska razina potpore prema zaposlenicima
  • nefleksibilno radno vrijeme
  • nejasno definirani zadaci ili ciljevi
  • stresne i krizne situacije / javni nastupi
  • neadekvatna zdravstvena i sigurnosna politika

Problemi mentalnog zdravlja su zapravo prilično učestali i najčešće se javljaju prilikom razdoblja kada je prisutan veći stres. Uključujuća organizacijska kultura koja potiče otvorenu komunikaciju bez stigmatizacije pozitivno utječe na zadovoljstvo i motivaciju pojedinca što doprinosi mentalnom zdravlju i dobrobiti općenito. Isto tako, načini i strategije suočavanja sa stresom na radnom mjestu doprinose smanjenju učinka negativnih čimbenika rizika na mentalno zdravlje.

Stres kao okidač

U suradnji s vanjskim konzultantima, stručnjacima sa specijaliziranim znanjima psihologije poslodavcima mogu pomoći u razvoju timova i lidera, usvajanju tehnika za nošenje sa stresnim i kriznim situacijama ili pospješivanju prodajnih procesa kroz učinkovitiju komunikaciju. Organizacijska kultura koja je otvorena, nestigmatizirajuća i kojoj su zaposlenici na prvom mjestu pozitivno utječe na zadovoljstvo, ponašanje te motivaciju pojedinca i tima, što posljedično doprinosi boljom internom atmosferom i rezultatima cijele organizacijske jedinice. 

Također, sve je više poslodavaca koji smatraju da je ulaganje i razvijanje pozitivnog mentalnog zdravlja na radnom mjestu višestruko korisno i vrijedno za cijelu tvrtku. Aktivno djelovanje i briga o mentalnom razvoju svojih zaposlenika doprinijet će kvalitetnijem razvoju potencijala svako ponaosob, timova, njihovih poslovnih rezultata te u održavanju pozitivne slike koju poslodavac ima u javnosti.

Na mentalno zdravlje na radnom mjestu može se uredotočiti uvođenjem treninga i radionica o mentalnom zdravlju koje mogu biti predviđeni za sve zaposlenike/timove ili pak namijenjeni liderima i menadžerima koji će naposlijetku stečeno znanje prenijeti svojim timovima. U svakom slučaju, važno je znati kako poslodavci mogu voditi brigu o svojim zaposlenicima – postoje razne metode i inovacije koje se mogu koristiti za poboljšanje učinkovitosti radnih sustava, dok je rad na razvoju dobrog mentalnog zdravlja jedan od ključnih elemenata na koje se poslodavci u današnje vrijeme trebaju fokusirati jer itekako doprinosi boljoj komunikaciji, međuljudskim odnosima, produktivnosti i konačno rezultatima cijele tvrtke. Psihološka podrška predstavlja veliki značaj za napredak zaposlenika, kao i, dugoročno, veliki doprinos prema pojedincima te cijeloj organizaciji.

Više članaka

»