Razgovor.hr usluga

Psihološka procjena

Utvrđivanje psihofizičkog stanja osobe primjenom psiholoških testova i  psihologijskog intervjua. Nakon interpretacije testova, prikupljeni podaci o osobi se objedinjuju pri izradi psihološkog nalaza koji uključuje i preporuku psihologa o daljnjim postupanjima.

01 Psihološka procjena odraslih

Namijenjeno:

 • Osobama koje su upućene od strane liječnika ili poslodavca na utvrđivanje razine kognitivnog, emocionalnog ili ponašajnog funkcioniranja
 • Osobama koje samoinicijativno žele bolje upoznati sebe
 • Osobama koje se nose sa zdravstvenim tegobama za koje sumnjaju na prisutnost psihološke podloge u njihovom nastanku ili održavanju

Psihološka procjena odraslih uključuje:

 • utvrđivanje namjene procjene
 • provođenje psihologijskog intervjua
 • primjena pouzdanih i objektivnih psiholoških testova (testovi specifičnih kognitivnih sposobnosti, upitnici i inventari ličnosti, projektivne tehnike i drugo)
 • interpretacija primijenjenih testova
 • pisani nalaz psihologa s uključenim preporukama o daljnjem postupanju
 • Cijena: Na upit

02 Psihološka procjena djece i mladih

Namijenjeno:

 • djeci kod kojih su primijećena određena odstupanja u ponašanju, emocionalne teškoće ili otežano socijalno funkcioniranje
 • djeci koja imaju poteškoće sa savladavanjem školskog sadržaja ili funkcioniranjem u školskom okruženju
 • djeci kojoj je potrebno utvrditi spremnost za pohađanje škole
 • mladima koji imaju nedoumice oko odabira buduće profesije

Psihološka procjena djece i mladih uključuje:

 • utvrđivanje namjene procjene
 • provođenje psihologijskog intervjua s roditeljima
 • provođenje intervjua s djetetom u skladu s razvojnom dobi djeteta i kognitivnim kapacitetima
 • primjena pouzdanih i objektivnih psiholoških testova primjerenima uzrastu (testovi specifičnih kognitivnih sposobnosti, upitnici i inventari ličnosti, projektivne tehnike i drugo)
 • interpretacija primijenjenih testova
 • pisani nalaz psihologa s uključenim preporukama o daljnjem postupanju roditelja
 • Cijena: Na upit
»