Uvjeti korištenja web servisa

Opći dio

Molimo Vas da pažljivo pročitate uvjete korištenja web servisa www.razgovor.hr. Prihvaćanjem uvjeta korištenja izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim uvjetima te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s uvjetima korištenja, molimo Vas da ne koristite ove stranice. Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama web servisa Razgovor.hr (www.razgovor.hr) primjenjuju se navedeni uvjeti korištenja, kao i svi pozitivni propisi Republike Hrvatske.
​​​​​​​
Uvjeti korištenja dostupni su na web stranici razgovor.hr i mogu u svakom trenutku dopuniti novim odredbama. Korisnici su dužni pročitati Uvjete korištenja prilikom svake narudžbe/rezervacije što potvrđuju prihvaćanjem istih. Na svaku narudžbu primjenjuju se Uvjeti korištenja objavljeni na web stranici u trenutku naručivanja usluge psihološke pomoći. Web servisom upravlja trgovačko društvo Tip Top Private j.d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Grad Zagreb, Zavrtnica 17, OIB: 25731777582 (dalje u tekstu: Društvo). Društvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku promijeniti Uvjete korištenja, uz objavu na web stranici.
​​​​​​​
Web servis Razgovor.hr pruža alat koji povezuje Korisnika web servisa Razgovor.hr s kvalificiranim ili drugim uvježbanim suradnicima (dalje u tekstu: Stručni suradnici). Web servis Razgovor.hr je komunikacijska i tehnološka platforma koja povezuje Stručne suradnike s Korisnicima. Društvo ne nudi zdravstvene usluge, već posreduje između Korisnika i Stručnih suradnika s ciljem davanja stručnog mišljenja Korisniku u vezi određenog problema ili pitanja koje ima, odnosno sudjelovanja na webinarima i pristup člancima objavljenima na web servisu Razgovor.hr. Društvo nije poslodavac Stručnim suradnicima i ne nudi usluge pružanja psihološke pomoći. Stručni suradnici su pravne ili fizičke osobe, psihoterapeuti ili drugi ovlašteni suradnici koji su osposobljeni i imaju sve potrebne dozvole za obavljanje usluge pružanja psihološke pomoći i posjeduju specifična znanja koja se odnose na poboljšanje kvalitete života i zdravlja, te oni pružaju uslugu Korisniku.
​​​​​​​
Korisnikom se smatra svaka fizička, punoljetna i poslovno sposobna osoba, zakonski zastupnik maloljetne osobe, ili pravna osoba koja je ugovorila uslugu putem web servisa Razgovor.hr. Korisnik pristaje na usluge web servisa, prihvaća da je uslugu pružio Stručni suradnik u dobroj vjeri na osnovu dostavljene dokumentacije, informacija Korisnika i svoje ekspertize i suglasan je s OUP i drugim pravilima koja se nalaze na web servisu Razgovor.hr. 
​​​​​​​
Komunikacija između Korisnika i web servisa Razgovor.hr odvijat će se primarno putem maila.

e-mail: upit@razgovor.hr
​​​​​​​
Uvjeti korištenja web servisa Razgovor.hr primjenjuju se za svako ugovaranje usluge putem web servisa Razgovor.hr.
Nakon rezervacije termina ili slanja narudžbe Korisnik ponovno prihvaća ove Uvjete korištenja web servisa.
Ugovor za usluge koje su dostupne putem web servisa Razgovor.hr sklopljen je u trenutku prihvaćanja i potvrde narudžbe/rezervacije termina od strane web servisa Razgovor.hr i uplate punog iznosa od strane Korisnika.

​​​​​​​Kršenje bilo koje odredbe ovih OUP, zakonskih i podzakonskih akata, dovodi do trenutnog prestanka ugovornog odnosa i pružanja usluge putem web servisa Razgovor.hr.
​​​​​​​
Predmet - usluga

Usluga koja se pruža putem web servisa Razgovor.hr je povezivanje Korisnika i Stručnog suradnika/Stručnih suradnika. 
Društvo, odnosno web servis Razgovor.hr, ne odgovara za točnost i potpunost informacija koje Korisnik dobiva putem web servisa Razgovor.hr od strane Stručnog suradnika, ne postavlja medicinske dijagnoze, ne određuje terapije, ne izdaje recepte, ne piše članke niti je sudionik webinara.
​​​​​​​
Web servis Razgovor.hr povezuje Korisnika i Stručnog suradnika te se ni na koji način ne utječe na pruženu uslugu. Web servis Razgovor.hr nije zamjena za profesionalnu medicinsku dijagnozu ili terapiju. Oslanjanje na bilo koje informacije dostupne na web servisu Razgovor.hr ili stručno mišljenje Stručnog suradnika  znači da Korisnik preuzima isključivi rizik oslanjanja na isto. Sva mišljenja i stavovi izrečeni na webinarima nisu mišljenja i stavovi Društva i web servisa Razgovor.hr.
​​​​​​​
Način izvršenja usluge

Stručni suradnik daje online konzultacije, po potrebi piše stručno mišljenje Korisniku, sudjeluje na webinarima, piše članke, a Društvo upravlja web servisom Razgovor.hr koja povezuje korisnike sa Stručnim suradnicima.
​​​​​​​
Stručni suradnik kojeg Korisnik odabere putem web servisa Razgovor.hr, odnosno koji održava webinare i/ili objavljuje članke na web servisu Razgovor.hr, posao obavlja samostalno i osobno odgovara za sve stavove iznesene na web servisu Razgovor.hr. Korisnik je obavezan Stručnom suradniku pružiti svu potrebnu dokumentaciju i informacije kako bi se usluga mogla obaviti.
​​​​​​​
Zabrana neposrednog dogovaranja usluga

Korisnik se obvezuje da neće sa Stručnim suradnicima sklopiti direktni dogovor o predmetnim uslugama bez posredovanja web servisa Razgovor.hr. Korisnik i Stručni suradnik će prije početka obavljanja naručene usluge psihološke pomoći potpisati izjavu kojom potvrđuju da neće direktno dogovarati usluge koje im se pružaju putem web servisa Razgovor.hr već isključivo uz posredstvo web servisa Razgovor.hr. Korisnik i Stručni suradnik odgovaraju za svu štetu nanesenu web servisu Razgovor.hr za kršenje ove odredbe.
​​​​​​​
Ugovaranje usluge

Korisnik je obavezan za ugovaranje individualne usluge ispuniti online obrazac koji mora biti točan i potpun te sadržavati podatke o željenom terminu, o željenom Stručnom suradniku te eventualno opseg dodatnih usluga. Potvrda o dostupnosti odabranog termina vrši se nakon primitka potvrde o uplati narudžbe. Obavijest o rezerviranom terminu dostavlja se Korisniku na e-mail adresu nakon dovršetka procesa plaćanja. Ukoliko odabrani termin nije dostupan, web servis Razgovor.hr i Korisnik dogovorit će se oko odabira novog termina.
​​​​​​​
Po primitku potvrde rezerviranog termina za usluge, Korisnik je dužan provjeriti točnost navedenih podataka i obavijestiti web servis Razgovor.hr ukoliko su informacije nepotpune ili netočne. Korisnik je odgovoran za pružanje točnih i relevantnih informacija koje utječu na odabranu uslugu, a odnose se na vrijeme naznačeno u narudžbi zatraženo za odabranu uslugu i eventualne specifičnosti koje mogu utjecati na provedbu odabrane usluge.
​​​​​​​
Korisnik plaća web servisu Razgovor.hr, koristeći opću uplatnicu ili kartično plaćanje online. Razgovor.hr dužan je korisniku poslati račun za plaćenu uslugu tehnološkoj platformi koja povezuje Korisnika sa Stručnim suradnikom.
​​​​​​​
Otkazivanje narudžbe

Korisnik ima mogućnost otkazivanja svoje narudžbe usluge najkasnije 2 (dva) dana prije dogovorenog termina (pravovremeno otkazivanje termina).
​​​​​​​
Korisnik može otkazati uslugu u potvrdnoj e-poruci ili pisano na e-mail adresu upit@razgovor.hr. Korisnik dobiva na svoju e-mail adresu potvrdu da je narudžba otkazana.
​​​​​​​
U slučaju da Korisnik pravovremeno obavijesti web servis Razgovor.hr o otkazivanju usluge, web servis Razgovor.hr će u tom slučaju predložiti slobodne termine za istovjetnu uslugu u sljedećih 15 (petnaest) dana od propuštenog/otkazanog termina.
​​​​​​​
U slučaju da Korisnik ne obavijesti pravovremeno web servis Razgovor.hr o otkazivanju usluge, Korisnik usluge nema pravo tražiti povrat novca za uplaćenu uslugu. Web servis Razgovor.hr će u tom slučaju predložiti slobodne termine za istovjetnu uslugu u sljedećih 30 (trideset) dana od propuštenog/otkazanog termina usluge psihološke pomoći.
​​​​​​​
Temeljem Zakona o zaštiti potrošača Korisnik nema pravo jednostrano raskinuti ugovor o dogovorenoj usluzi pružanja psihološke pomoći unutar 2 (dva) radna dana prije dogovorenog termina.
Ukoliko Korisnik otkaže narudžbu nakon gore propisanog roka, ne otkaže narudžbu, nema osnove za povrat uplaćenih sredstava ili naknade štete po bilo kojoj osnovi.
​​​​​​​
U slučaju otkazivanja termina od strane Stručnog suradnika, web servis Razgovor.hr će u najkraćem mogućem roku obavijestiti Korisnika i pokušati pronaći novi termin ili izvršiti povrat uplaćenog iznosa.
​​​​​​​
Ukoliko Stručni suradnik ne otkaže zakazani termin, a ne bude dostupan putem audio/video sustava, obaveza je Korisnika odmah kontaktirati web servis Razgovor.hr i obavijestiti dežurnu osobu o nastaloj situaciji.
​​​​​​​
Promjena narudžbe

Korisnik može mijenjati pojedinosti svoje narudžbe u potvrdnoj e-poruci ili pisano na e-mail adresu upit@razgovor.hr, najkasnije dva radna dana prije dogovorenog termina, o čemu dobiva potvrdu na mail.

​​​​​​​Naknadne promjene nisu moguće.
​​​​​​​
Cijene

Sve cijene na web servisu Razgovor.hr izražene su u kunama i / ili eurima, i to sa svim uključenim porezima.
​​​​​​​
Važeće cijene su cijene naznačene u trenutku narudžbe ili one cijene koje su bile na snazi u vrijeme kada je web servis Razgovor.hr zaprimio rezervaciju željenog termina.
​​​​​​​
Cijene za usluge navedene na web stranici www.razgovor.hr podložne su promjenama, bez prethodne obavijesti.
​​​​​​​
Korisnik vrši plaćanje na račun Stručnog suradnika temeljem računa Stručnog suradnika i to prilikom ugovaranja usluge, avansno prilikom online plaćanja ili plaćanja općom uplatnicom.
​​​​​​​
Narudžba se realizira tek kada web servis Razgovor.hr, odnosno Društvo zaprimi potvrdu o izvršenom plaćanju. Potvrde o uplati preko internet bankarstva/opće uplatnice moraju biti zaprimljene najkasnije u roku od dva radna dana od dana dostave potvrde rezerviranog termina korisniku, u suprotnom se naručena usluga otkazuje.
​​​​​​​
Korisnik je dužan provjeriti točnost podataka na računu i eventualne žalbe podnijeti Stručnom suradniku u zakonom propisanom roku. Kasnije primjedbe na račun se neće uzimati u obzir.
​​​​​​​
Odgovornost Korisnika usluge i Stručnog suradnika

Korisnik/Stručni suradnik je odgovoran za davanje netočnih, lažnih, nepotpunih ili neaktualiziranih podataka na web stranicama web servisa Razgovor.hr Na pružanje osobnih informacija putem web servisa Razgovor.hr primjenjuju se Pravila o zaštiti privatnosti Društva.
​​​​​​​
Korisnik/Stručni suradnik je dužan pravovremeno podnositi prigovore ili žalbe na izvršene usluge, odnosno na ispostavljeni račun.
​​​​​​​
Korisnik/Stručni suradnik je odgovoran za dostavljanje sve potrebne dokumentacije za pružanje odabrane usluge. Ukoliko Korisnik ne pripremi svu potrebnu dokumentaciju, nema pravo na reklamacije.
​​​​​​​
Korisnik/Stručni suradnik je dužan odmah, ali najkasnije u roku od 24 sata nakon završetka usluge pružanja usluge obavijestiti web servis Razgovor.hr o eventualnim nedostatcima i/ili nepravilnostima.
​​​​​​​
Korisnik/Stručni suradnik izjavljuje da je upućen da je web servis Razgovor.hr isključivo platforma koja osigurava povezivanje Korisnika i Stručnog suradnika pri pružanju usluge i da sve usluge obavljaju isključivo Stručni suradnici te da Razgovor.hr ne snosi nikakvu odgovornost za pruženu uslugu ili bilo kakva djela ili propuste Stručnog suradnika.
​​​​​​​
Reklamacije

Sve reklamacije za usluge zaprima administrativni odjel web servisa Razgovor.
​​​​​​​
Korisnik prigovor na obavljenu uslugu mora podnijeti najkasnije u roku 24 sata od obavljenog razgovora pisanim putem na e-mail adresu upit@razgovor.hr i to radnim danom od 9:00 do 17:00 sati te priložiti dokaze za navedene tvrdnje.
​​​​​​​
Isključiva je odgovornost Stručnog suradnika za sve nedostatke i eventualnu štetu koja je nastala Korisniku usluge za sve usluge pružanja ugovorene usluge.
​​​​​​​
Web servis Razgovor.hr će sve reklamacije Korisnika proslijediti odmah, a najkasnije u roku od 24 sata Stručnom suradniku na kojeg se reklamacija odnosi. Reklamacija mora biti obrazložena te Korisnik treba priložiti dokaze za tvrdnje navedene u reklamaciji. Stručni suradnik dužan je na prigovor odgovoriti u roku od 5 (pet) dana od zaprimanja prigovora, koji odgovor će proslijediti web servisu Razgovor.hr koji će zaprimljeni odgovor proslijediti Korisniku u daljnjem roku od 3 (tri) dana.
​​​​​​​
Društvo snosi odgovornost samo ukoliko ne pošalje Korisniku na e-mail koji je prijavio na svom profilu obavijest o rezerviranom terminu. Društvo odgovara Korisniku samo do uplaćenog iznosa za zatraženu uslugu na koju se odnosi reklamacija.
​​​​​​​
Društvo, odnosno web servis Razgovor.hr, ne odgovara za točnost i potpunost informacija dobivenih putem web servisa Razgovor.hr Korisniku od strane Stručnog suradnika, ne postavlja medicinske dijagnoze, ne određuje terapije, ne izdaje recepte, ne piše članke niti je sudionik webinara.
​​​​​​​
Web servis Razgovor.hr ni na koji način ne utječe na pruženu uslugu. Web servis Razgovor.hr nije zamjena za profesionalnu medicinsku dijagnozu ili terapiju. Oslanjanje na bilo koje informacije dostupne na web servisu Razgovor.hr ili stručno mišljenje Stručnog suradnika znači da Korisnik preuzima isključivi rizik oslanjanja na isto. Sva mišljenja i stavovi izraženi na webinarima nisu mišljenja i stavovi Društva i web servisa Razgovor.hr.
​​​​​​​
Web servis Razgovor.hr, posluje u skladu s važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Postupak obrade pritužbe je povjerljiv. Korisnik se odriče davanja informacija u medije za vrijeme rješavanja prigovora.
​​​​​​​
Viša sila

​​​​​​​Pod višom silom se podrazumijevaju nepredviđeni prirodni događaji koji imaju karakter elementarne nepogode (poplave, potresi, požari, led itd.) i drugi događaji koji se ne mogu spriječiti, ukloniti ili izbjeći, a koji predstavljaju prepreku obavljanju usluge pružanja usluge u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Nastanak više sile izuzima web servis Razgovor.hr obveza prema ovim Uvjetima korištenja, a Stručne suradnika od ispunjenja obveze za vrijeme trajanja više sile te ne postoji odgovornost web servisa Razgovor.hr i Stručnog suradnika za naknadu bilo kakve štete zbog nepoštivanja obveza iz ovih Uvjeta korištenja.
​​​​​​​
Raskid

Ovi Uvjeti korištenja su na snazi sve dok ih ne raskine Društvo ili Korisnik usluge ili Stručni suradnik.
​​​​​​​
Korisnik može raskinuti ove Uvjete korištenja samim prestankom korištenja web servisa Razgovor.hr i/ili brisanjem svog profila s web servisa Razgovor.hr.
​​​​​​​
Društvo može raskinuti ove Uvjete korištenja u svako doba i bez prethodne obavijesti Korisniku ako Korisnik krši odredbe ovih Uvjeta korištenja, a Korisnik je dužan platiti sve iznose koji su dospjeli do trenutka raskida ovih Uvjeta korištenja. Korisniku usluga će biti uskraćen pristup web servisu Razgovor.hr kao i korištenje web servisa Razgovor.hr od trenutka raskida ovih Uvjeta korištenja o čemu će Korisnik biti obaviješten na prijavljeni e-mail.
​​​​​​​
Stručni suradnik može raskinuti ove Uvjete korištenja raskidom ugovora s Društvom sukladno odredbama tog ugovora.
​​​​​​​
Mjerodavno pravo i mogući sporovi

U slučaju spora strane će ga pokušati riješiti dogovorom.

Na odnos između web servisa Razgovor.hr i Korisnika usluga/Stručnog suradnika primjenjuju se zakoni Republike Hrvatske, a u slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.
Ako se za neku od odredaba ovih Uvjeta korištenja naknadno utvrdi da je ništetna, ta činjenica neće imati utjecaja na valjanost ostalih odredbi, odnosno na valjanost ovih Uvjeta korištenja kao cjeline. Ovi Uvjeti korištenja u cjelini ostaju valjani, s time da se Društvo obvezuje ništetnu odredbu zamijeniti valjanom koja će omogućiti ostvarenje svrhe radi koje su doneseni ovi Uvjeti korištenja.
​​​​​​​
Na odnos između web servisa Razgovor.hr i Korisnika usluga/Stručnog suradnika primjenjuju se zakoni Republike Hrvatske, a u slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.
​​​​​​​
Ako se za neku od odredaba ovih Uvjeta korištenja naknadno utvrdi da je ništetna, ta činjenica neće imati utjecaja na valjanost ostalih odredbi, odnosno na valjanost ovih Uvjeta korištenja kao cjeline. Ovi Uvjeti korištenja u cjelini ostaju valjani, s time da se Društvo obvezuje ništetnu odredbu zamijeniti valjanom koja će omogućiti ostvarenje svrhe radi koje su doneseni ovi Uvjeti korištenja.
​​​​​​​
Završne odredbe

Ovi Uvjeti korištenja imaju prednost primjene pred bilo kojim ranijim ili već postojećim ugovorima, oblicima komunikacije, prijedlozima, bilo usmenim bilo u pisanom obliku.
Društvo će pravovremeno ažurirati promjene na web stranici Razgovor.hr, a Korisnik/Stručni suradnik je dužan provjeriti zadnju verziju Uvjeta korištenja prije ugovaranja usluge.
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​U Zagrebu, 05.10. 2022. godine
​​​​​​​
»